Trang chủ/Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Nếu phát hiện sản phẩm lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển, bên nhà cung cấp sẽ hỗ trợ đổi trả sản phẩm khi kiểm tra thông tin chính xác.