Trang chủ/Tin tức

Luật Chơi Golf - Các Quy Tắc Cơ Bản Của Môn Thể Thao Golf

Đăng ngày: 06/06/2020

Môn thể thao golf được chơi bằng cách sử dụng gậy để đánh bóng, mỗi hố bắt đầu từ khu vực phát bóng và kết thúc khi bóng của bạn được đánh vào hố trên khu vực gạt bóng.

Thông thường sân thế nào thì bạn chơi thế đó và bóng của bạn nằm thế nào thì bạn thực hiện đánh đúng như thế đấy.

Một số tiêu chuẩn ứng xử của người chơi golf

Tất cả người chơi được mong đợi chơi đúng tinh thần thể thao bằng việc: Hành động liêm chính, ví dụ như chơi đúng luật, áp dụng tất cả các hình phạt, và trung thực ở tất cả các khía cạnh của cuộc chơi.

Thể hiện sự quan tâm đến người khác, ví dụ như chơi với tốc độ nhanh, quan tâm đến an toàn của người khác, và không gây phiền toái đến người chơi khác.

Chăm sóc tốt sân, ví dụ như lấp các vết đánh bóng, cào lại bẫy cát, sửa dấu bóng, và không gây hư hỏng không cần thiết cho sân.

Chơi đúng luật

Bạn được mong đợi sẽ nhận biết khi nào bạn đã vi phạm luật và trung thực trong việc áp dụng hình phạt cho chính bạn. Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ luật từ trọng tài hoặc hội đồng, tuy nhiên nếu không được hỗ trợ kịp thời, bạn phải tiếp tục cuộc chơi và nêu vấn đề sau.

Có đôi khi bạn phải thực hiện việc ước lượng, như là vị trí để đặt lại bóng của bạn, điểm mà bóng của bạn cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng, hoặc khi thực hiện giải thoát theo luật. Bạn được mong đợi sẽ xem xét tất cả các thông tin có sẵn và có sự đánh giá hợp lí trong tình huống đó.

Hình phạt sẽ được áp dụng cho bạn khi vi phạm luật là kết quả của các hành động của bản thân bạn, hành động của caddie của bạn, hoặc hành động của một người khác với sự ủy quyền hoặc hiểu biết của bạn. Các hình phạt là để triệt tiêu bất kỳ lợi thế tiềm tàng nào. Có ba mức độ phạt chính:

  • Một Gậy Phạt: Được áp dụng cả trong đấu đối kháng và đấu gậy.
  • Hình Phạt Chung: Thua hố trong đấu đối kháng và hai gậy phạt trong đấu gậy. 
  • Truất Quyền Thi Đấu: Được áp dụng cả trong đấu đối kháng và đấu gậy.

Sân golf

Luật Chơi Golf - Các Quy Tắc Cơ Bản Của Môn Thể Thao Golf

Mục Đích Của Luật: Luật 2 giới thiệu những điều cơ bản mà bạn nên biết về sân golf: • Có năm khu vực sân, có một vài loại vật thể và điều kiện có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của bạn.

Biết khu vực sân nơi bóng của bạn nằm và tình trạng của các vật thể và điều kiện gây ảnh hưởng là rất quan trọng, bởi chúng thường tác động đến lựa chọn đánh bóng hoặc thực hiện giải thoát của bạn.

Ranh Giới Sân Và Ngoài Biên Môn golf được chơi trong một sân. Các khu vực không nằm trong sân sẽ ở ngoài biên. Các Khu Vực Sân Theo Luật Có năm khu vực sân. Khu vực chung bao gồm toàn bộ sân trừ bốn khu vực sân đặc biệt sau:

Khu vực phát bóng của hố mà bạn đang chơi.

Tất cả các khu vực phạt.

Tất cả các bẫy cát.

Khu vực gạt bóng của hố mà bạn đang chơi.

Biết khu vực sân nơi bóng của bạn nằm rất quan trọng vì điều đó ảnh hưởng đến luật sẽ được áp dụng khi đánh bóng của bạn hoặc thực hiện giải thoát. 

Các Vật Thể Hoặc Điều Kiện Ảnh Hưởng Đến Cuộc Chơi Của Bạn

Có thể được giải thoát không phạt từ: Vật thể tự nhiên rời, vật cản di dời được.

Điều kiện sân bất thường, bao gồm hố đào bởi động vật, mặt sân đang sửa chữa, vật cản cố định và nước đọng tạm thời (Luật 16.1). Tuy nhiên, bạn sẽ không được giải thoát không phạt từ vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của bạn. 

Khu Vực Không Được Phép Đánh Khu vực không được phép đánh là một phần của sân mà bạn không được phép đánh bóng của bạn từ đó. Bạn cũng phải thực hiện giải thoát nếu khu vực không được phép đánh ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của bạn khi đánh bóng bên ngoài khu vực không được phép đánh.

Giải đấu golf

Mục Đích Của Luật: Luật 3 quy định ba yếu tố chính của tất cả các giải đấu golf: 

Chơi theo thể thức đấu đối kháng hoặc đấu gậy,

Chơi cá nhân hoặc với một đồng đội chung một phe.

Tính điểm thực (không áp dụng gậy chấp) hoặc điểm net (có áp dụng gậy chấp).

Chơi đúng luật và đúng tinh thần thể thao. Bạn chịu trách nhiệm áp dụng hình phạt cho bản thân bạn nếu bạn vi phạm luật, để bạn không tạo lợi thế so với đối thủ của bạn trong đấu đối kháng hoặc người chơi khác trong đấu gậy.

Các Yếu Tố Chính Của Mỗi Giải Đấu Thể Thức Chơi:

Đấu đối kháng hoặc đấu gậy là các thể thức chơi rất khác nhau: Ở thể thức đấu đối kháng, bạn và đối thủ của bạn thi đấu với nhau dựa vào số hố thắng, thua hoặc hòa. 

Ở thể thức đấu gậy thông thường, tất cả người chơi thi đấu với nhau dựa vào tổng gậy của mỗi người chơi (Luật 21 quy định các thể thức đấu gậy khác mà sử dụng phương pháp tính điểm khác). Bạn chơi theo tư cách cá nhân cho bản thân bạn, hoặc với một đồng đội thi đấu cùng nhau trong một phe. Mặc dù Luật 1-20 tập trung vào thi đấu cá nhân, chúng cũng được áp dụng cho thi đấu liên quan đến đồng đội và đội.

Điểm Thực Hoặc Điểm Net. Trong giải đấu không tính điểm chấp, “điểm thực” của bạn ở một hố hoặc một vòng đấu là tổng số gậy của bạn. Trong giải đấu có tính điểm chấp, “điểm net” của bạn ở mỗi hố hoặc vòng đấu là điểm thực của bạn được điều chỉnh theo số gậy chấp của bạn. LUẬT 3 Giải Đấu Luật 3 Trang 23 Mục Đích Của Luật: Đấu đối kháng có các luật riêng (đặc biệt là về thừa nhận và cung cấp thông tin về số gậy đã đánh) bởi bạn và đối thủ của bạn:

Chỉ thi đấu với người còn lại qua mỗi hố.

Có thể thấy người khác đánh thế nào.

Có thể bảo vệ quyền lợi của bạn.

Kết Quả Hố Và Trận Đấu Trong đấu đối kháng, kết quả của hố hoặc trận đấu được xác định như sau: 

Bạn thắng một hố khi bạn hoàn thành hố đó với ít gậy hơn đối thủ của bạn, đối thủ của bạn thừa nhận hố đó, hoặc đối thủ của bạn nhận hình phạt chung (thua hố).

Bạn hòa một hố khi bạn và đối thủ của bạn hoàn thành hố đó với số gậy bằng nhau.

Bạn thắng trận đấu khi bạn dẫn đối thủ của bạn nhiều hố hơn là số hố còn lại của trận đấu, đối thủ của bạn thừa nhận trận đấu đó, hoặc đối thủ của bạn bị truất quyền thi đấu. • Nếu trận đấu cuả bạn hòa sau hố cuối cùng và cần phải có một người chiến thắng, trận đấu đó sẽ được kéo dài từng hố một cho đến khi có người thắng.

Thừa Nhận Bạn có thể thừa nhận cú đánh tiếp theo của đối thủ của bạn, một hố hoặc trận đấu, tuy nhiên việc thừa nhận chỉ được thực hiện khi được truyền đạt một cách rõ ràng. Việc thừa nhận là cuối cùng – bạn không thể rút lại nó một khi đã thực hiện và đối thủ của bạn không thể từ chối việc thừa nhận đó.

Áp Dụng Điểm Chấp Trong Trận Đấu Có Tính Điểm Chấp

Bạn và đối thủ của bạn nên báo điểm chấp của nhau trước trận đấu. Nếu bạn báo sai điểm chấp và không sửa lỗi trước khi đối thủ của bạn thực hiện cú đánh:

Luật Chơi Golf - Các Quy Tắc Cơ Bản Của Môn Thể Thao Golf

• Nếu điểm chấp cao hơn và gây ảnh hưởng đến số gậy bạn phải chấp hoặc được chấp, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu.

• Nếu điểm chấp thấp hơn, sẽ không bị phạt và bạn phải chơi với điểm chấp thấp hơn đó. Các gậy chấp được phân bố theo hố, và điểm net hố thấp hơn sẽ thắng hố đó. Nếu một trận đấu hòa được kéo dài, gậy chấp được phân bố theo hố giống như trong vòng đấu. Để biết thêm thông tin về việc áp dụng điểm chấp trong trận đấu.

Trách Nhiệm Của Bạn Trong Đấu Đối Kháng Bạn có trách nhiệm:

• Báo cho đối thủ của bạn chính xác số gậy bạn đã thực hiện khi được hỏi,

• Cho đối thủ của bạn biết sớm nhất có thể sau khi bạn đã nhận phạt, và

• Biết kết quả của trận đấu. Trong một trận đấu, bạn nên bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân bạn theo luật:

• Nếu bạn biết hoặc tin rằng đối thủ của bạn đã vi phạm luật có kèm theo hình phạt, bạn có thể có hành động với vi phạm đó hoặc chọn bỏ qua nó.

• Tuy nhiên, nếu bạn và đối thủ của bạn cố tình thỏa thuận với nhau để phớt lờ một vi phạm hoặc hình phạt mà cả hai biết có áp dụng, cả hai sẽ bị truất quyền thi đấu.

• Nếu bạn và đối thủ của bạn không đồng ý rằng một trong số các bạn đã phạm luật, bạn có thể bảo vệ quyền lợi của bạn bằng cách yêu cầu xử lý luật

Đấu gậy

Mục Đích Của Luật: Đấu gậy có các luật riêng (đặc biệt là về bảng điểm và kết thúc hố) bởi vì:

• Bạn thi đấu với tất cả người chơi khác trong giải đấu, và

• Tất cả người chơi được đối xử như nhau theo luật. Sau vòng đấu, bạn và người ghi điểm của bạn phải xác nhận kết quả mỗi hố của bạn là chính xác và bạn phải nộp bảng điểm cho Hội Đồng.

Người Chiến Thắng Trong Đấu Gậy Người chơi hoàn thành tất cả các vòng đấu với tổng gậy thấp nhất là người chiến thắng.

Ghi Điểm Trong Đấu Gậy Trách Nhiệm Của Người Ghi Điểm. Sau mỗi hố trong vòng đấu, người ghi điểm của bạn nên xác nhận số gậy bạn đã thực hiện ở hố đó và ghi số gậy thực đó lên bảng điểm của bạn. Khi vòng đấu kết thúc, người ghi điểm của bạn phải xác nhận điểm số hố trên bảng điểm của bạn.

Nếu bạn có nhiều hơn một người ghi điểm, mỗi người ghi điểm phải xác nhận điểm số của các hố mà họ là người ghi điểm. Trách Nhiệm Của Bạn. Khi vòng đấu kết thúc, bạn: • Nên kiểm tra cẩn thận điểm số hố được ghi lại bởi người ghi điểm của bạn và nêu ý kiến với Hội Đồng nếu có bất kỳ vấn đề nào,

• Phải đảm bảo rằng người ghi điểm của bạn xác nhận điểm số hố trên bảng điểm.

• Không được sửa điểm số hố trừ khi có sự đồng ý của người ghi điểm hoặc sự cho phép của Hội Đồng, và

• Phải xác nhận điểm số hố trên bảng điểm và nhanh chóng nộp bảng điểm cho Hội Đồng, sau thời điểm đó bạn không được phép thay đổi bảng điểm. Nếu bạn vi phạm một trong các yêu cầu trên, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu.

Điểm Số Hố Bị Sai.

Nếu bạn nộp bảng điểm có điểm số của bất kỳ hố nào bị sai:

• Nếu điểm số của một hố cao hơn điểm thực tế của bạn, điểm số cao hơn trong bảng điểm của bạn sẽ được giữ nguyên.

• Nếu điểm số của một hố thấp hơn điểm thực tế của bạn hoặc không có điểm số của một hố nào đó, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu. Ghi Điểm Trong Giải Đấu Có Tính Điểm Chấp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng điểm chấp của bạn được thể hiện trên bảng điểm. Nếu bạn nộp bảng điểm mà không có điểm chấp đúng:

• Nếu điểm chấp trên bảng điểm của bạn cao hơn và làm ảnh hưởng đến số gậy chấp bạn nhận, hoặc không ghi điểm chấp, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi giải đấu có tính gậy chấp đó. • Nếu điểm chấp trên bảng điểm của bạn thấp hơn, sẽ không bị phạt và điểm net của bạn tính theo điểm chấp thấp hơn đó được giữ nguyên.

Không Kết Thúc Hố Bạn phải kết thúc hố ở mỗi hố trong vòng đấu. Nếu bạn không làm thế, bạn phải sửa lỗi đó trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm của bạn. Nếu bạn không sửa lỗi trong thời gian đó, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu.

Bài viết liên quan

Danh mục sản phẩm: