Trang chủ/Tin tức

Lắp đặt bộ khung lưới tập golf inox tại nhà

Đăng ngày: 31/05/2021

Bộ sản phẩm tập golf tại nhà bao gồm khung inox kích thước 3x3x3m, lưới chắn bóng, lưới giảm chấn, ống giảm chấn, hồng tâm, cỏ lót nền, thảm phát bóng 1,5x1,5m độ dầy 3cm

Lắp đặt bộ khung lưới tập golf inox tại nhà

Lắp đặt bộ khung lưới tập golf inox tại nhà

Lắp đặt bộ khung lưới tập golf inox tại nhà

Lắp đặt bộ khung lưới tập golf inox tại nhà

Bài viết liên quan

Danh mục sản phẩm: